2. okt. 19:00
Infomøte om Gaula Heimevernsungdom
@ Gauldal skole- og kultursenter
3. okt. 11:00
Datakafè
@ Aktiviteten, Støren
3. okt. 18:00
Leirdueskyting
@ Furukollen jaktskytebane
4. okt. 12:45
Strikkeonsdag
@ Soknedal Skole
4. okt. 19:00
Håndarbeidskafe
@ Støren Kulturhus
4. okt. 19:00
Håndarbeidstreff i Soknedal
@ Mama Rosa, Soknedal
5. okt. 10:00
Babytrill
@ Gauldalsporten
5. okt. 18:00
Leirdueskyting torsdager høst 2023
@ Furukollen jaktskytebane
7. okt. 10:00
Bygdadag i Soknedal
@ Soknahallen
13. okt. 19:00
Konsert i Budal flerbrukshus
@ Budal flerbrukshus