Dette arrangementet har passert
tirsdag, mai 14, 2024 8:00 AM - 10:00 AM

NiT Midtre Gauldal - Fra varsling til vindkraft

Detaljer

0800-0820 – Oppmøte og registrering. Servering av frokost.

Program
Velkommen
v/ Svend Hov, NiT

 

Bedriftspresentasjon

Utviklingen av Winsnes Maskin&Transport AS og veien videre.

v/ Gøran Fossmo, daglig leder WMT

 

Hvordan håndtere varslingssaker
Alle virksomheter plikter å legge til rette for at ansatte skal kunne varsle om mulige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I det nye EU-direktivet om varsling er personkretsen utvidet slik at også eksterne har varslingsrett. Ved mottak av et varsel har arbeidsgiver en undersøkelsesplikt. Vi vet at varslingsaker er krevende, både for alle involverte parter og arbeidsmiljøet for øvrig. I dag skal vi få høre om hvordan man håndterer dette.
v/ Håvard Johannessen og Kjell Steinar Wibe, KPMG

 

Vindkraft i Midtre Gauldal?
Flere faglige artikler og rapporter peker mot at vi kommer til å mangle energi de kommende årene hvis ikke noe gjøres. Manglende tilgang på kraft begrenser utviklingen i regionen. Dette påvirker enkeltpersoner, næringsliv og kommuner. Vi skal få høre hvilke erfaringer de har gjort seg i Selbu innen utbygging av vindkraft og hvordan har dette påvirket lokalmiljøet?
v/Geir Ove Lillebudal, Anleggsleder Stokkfjellet Vindpark og Ingrid Vik, prosjektleder ANEO

 

Medlem / Ikke medlem
kr 0,00 / kr 490,00

 

Påmelding her:

https://www.nitr.no/no/moter/325045fd-3390-ba8b-71a1-65965d009a27

 

*Politikere og ansatte i offentlig sektor vil få medlemspris ved deltagelse på våre møter

Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Arrangører
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Sted
Winsnes Maskin&Transport
Soknesøran 12
7290 Støren

What's on in Midtre Gauldal?

Are you wondering what happens tonight, for the weekend or when you come home on holiday? At hvaskjerimidtregauldal.no you get an overview of all the events that are going on - without having to look around on many different pages! With this overview, it will be easier to prioritize what you will be doing while the babysitter take care of the kids, what to find on the weekend or what you can buy tickets for; Whether it's for yourself or someone you love.