Leirdueskyting

Detaljer

HAGLESKYTING.
Leirdubane 1. er en kombinert jegertrap og compakt sportingbane. All organisering med hagleskyting skjer i herfra. Her er overbygd standplasshus som også innehar et samlingslokale / venterom.  Ved sportingskyting benyttes stolper som avgrenser skytesektorene. Den har 6 leirdukastere. Jegertrappmaskina står i fast posisjon rett i fra standplass. 5 singelkastere som kaster duer fra forskjellige vinkler.
Leirdubane 2. er en ren jegertrapbane med overbygd standplasshus.

Leirdubane 1. fikk i 2023 montert flomlys slik at vi kan forlenge sesongen utover høsten.

SKYTETIDER LEIRDUEBANER.
Tirsdager og torsdager fra 9 april frem til 20 juni. Resten av juni, juli og deler av august bare på tirsdager.
Fra 8 august skyter vi også på torsdager. Sesongen avsluttes en gang i oktober/november.
Start alle dager kl. 18.00 

Mer info
Lagre i kalenderen min
Kategorier
Arrangører
Støren jeger- og fiskerforening
Sted
Furukollen jaktskytebane
3749+CC Småvollan

What's on in Midtre Gauldal?

Are you wondering what happens tonight, for the weekend or when you come home on holiday? At hvaskjerimidtregauldal.no you get an overview of all the events that are going on - without having to look around on many different pages! With this overview, it will be easier to prioritize what you will be doing while the babysitter take care of the kids, what to find on the weekend or what you can buy tickets for; Whether it's for yourself or someone you love.