6. aug. 11:30
Hundåskarven rundt
@ Nekjådalen
2. sep. 20:00
Ingrid Storilmo og Jo Sverre
@ Støren Kulturhus