Dette arrangementet har passert
tirsdag, juni 11, 2024 8:00 AM - 10:00 AM

NiT Midtre Gauldal: Skole-/Næringslivsforum

Detaljer

Et godt samarbeid mellom skole og næringsliv er avgjørende for å sikre oss den kompetansen vi trenger i fremtiden. Samtidig så må vi legge til rette og ta vare på de vi har og sørge for at de har det bra på jobb og gi muligheter for kompetanseheving. Alt dette kan gjøres lokalt og det skal vi få høre mer om i dette møtet.

 

Oppmøte og kaffe fra 07.45. Møtet starter 08.00.

 

Politiet - Utviklingen i Midtre Gauldal.
Hvordan håndtere uønsket adferd og hendelser.
v/ Hans Erik Berling.

 

Utdanning også på bygda - en unik mulighet for næringslivet
I tiden fremover vil det bli enda tøffere konkurranse om kompetent arbeidskraft, og særlig i distriktene. Kanskje kan desentraliserte høyskole- og universitets studier bidra til å møte noen av utfordringene?
v/ Ann Kristin Landsem, prosjektleder Studiesenter Trøndelag Sør.

 

Kort pause med noe å bite i.

 

Hvordan sikre kompetanse i din bedrift
En viktig del av Gauldal vgs sitt samfunnsoppdrag er å sikre kompetanse til nærings- og arbeidsliv i vår region. Hvordan kan vi forsterke samarbeidet om praksis og lærlingeløp for både ungdommer og voksne?
v/ Kirsti Welander, rektor Gauldal vgs.

 

Arbeidslivets ABC – for god psykisk helse og inkludering på arbeidsplassen
Stadig flere unge sliter med psykiske helseplager og står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Arbeidslivets ABC er et verktøy for å bygge sterke arbeidsfellesskap, hvor det er fint å være på jobb selv når livet butter imot. Dette fremmer både psykisk helse, tilhørighet og inkludering, og kan være nøkkelen til å beholde og rekruttere ansatte.
v/ Kristin Torske, Seniorrådgiver NAV, Koordinator Helse/Arbeid, Prosjektleder Arbeidslivets ABC.

 

 

Politikere og ansatte i offentlig sektor vil få medlemspris ved deltagelse på våre møter

 

Påmelding her:

https://www.nitr.no/no/moter/24227912-0318-48b7-3109-6639e3038d7d

 

Mer info
Lagre i kalenderen min
Kategorier
Billetter
Medlemmer
Gratis
Vanlig
kr 490,-
Arrangører
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Sted
Gauldalsporten
Svartøya 13
7290 Støren

What's on in Midtre Gauldal?

Are you wondering what happens tonight, for the weekend or when you come home on holiday? At hvaskjerimidtregauldal.no you get an overview of all the events that are going on - without having to look around on many different pages! With this overview, it will be easier to prioritize what you will be doing while the babysitter take care of the kids, what to find on the weekend or what you can buy tickets for; Whether it's for yourself or someone you love.