Dette arrangementet har passert
torsdag, februar 15, 2024 8:30 AM - 12:30 PM

Inkluderingskonferansen #Muligheter

Detaljer

Velkommen til årets inkluderingskonferanse. En arena for samskaping om inkludering i arbeidslivet. Du kan forvente en engasjerende dag med tema innen inkludering, økonomi og arbeidsmarkedstrender. Konferansen gir et bredt bilde av utfordringer og muligheter, med fokus på tiltak som kan bidra til å bekjempe utenforskap.


Registrering, kaffe og mingling kl. 8.30-8.50

Program
Åpning av konferansen
v/Torbjørn Aas, direktør NAV Trøndelag

Tallenes tale for Midtre Gauldal kommune 
Utenforskap er en stor utfordring. Eli Sektnan er seniorrådgiver strategi og analyse NAV Trøndelag og vil gi oss et innblikk i hvordan situasjonen er i Midtre Gauldal.

Utfordringer og muligheter i en usikker økonomisk tid
Kari Rønsberg Ornæs er kredittsjef privatmarked i SMN og vil presentere makrobetraktinger for dette segmentet. Det har skjedd mye det siste året, spesielt med tanke på renteutviklingen. Den økonomiske virkeligheten slår til, men er det noe bedring i sikte?

Har vi nok arbeidskraft om 10år?
Regiondirektør i NHO, Guro Angell Gimse gir oss et innblikk i hvordan det ligger ann med tilgangen på arbeidskraft fremover. Er det nok folk til å løse oppgavene i årene som kommer og hvordan kan vi knytte næringslivet, skole og NAV tettere sammen?

Pause med servering

Satse på flyktninger i arbeidsmarkedet
NiT har startet i 2021 opp Trondheim Opportunity, et program for å styrke mulighetene for innvandrere med høy utdanning til å få jobb og gjøre karriere. Målet er at programmet skal skape flere rollemodeller med innvandrerbakgrunn. Gjennom dette sikres tilgang til rett kompetanse i fremtiden for arbeidslivet i regionen. Dette vil tilføre næringslivet og det offentlige kompetanse på å bruke kulturelt mangfold til å skape positiv vekst. Admin.dir i NiT, Berit Rian vil fortelle om erfaringene og hvordan det har gått med prosjektet. Kanskje er dette en mulighet i Midtre Gauldal også?

Drømmedagene + Trøndelagmodellen = Suksess? 
"En annerledes kickstart for unge voksne som trenger å finne sin egen vei videre inn i voksenlivet."

Drømmedagene er et tiltak rettet mot ungdom i alderen 18-30 år som trenger en boost for å komme seg videre. Vi tar en prat med de som har driftet dette tiltaket og vi skal få høre hvilke erfaringer som er gjort. Vi får også høre fra de som har deltatt i programmet.
v/Svend Hov, NiT Midtre Gauldal

Erfaringer fra næringslivet
Hvordan fungerer inkludering i praksis? Vi får høre erfaringer fra lokalt næringsliv.
v/Atle Gunnes, Støren Bilsenter og John Kåre Engesvoll, Toyota Bil Slettum avd Oppdal

Inkluderingspris, avslutning, kulturskolen

Årets konferansier: Aina Midthjell Reppe

 

Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Vanlig
kr 500,-
Arrangører
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Sted
Støren Kulturhus
Basmoen 7
7290 Støren

What's on in Midtre Gauldal?

Are you wondering what happens tonight, for the weekend or when you come home on holiday? At hvaskjerimidtregauldal.no you get an overview of all the events that are going on - without having to look around on many different pages! With this overview, it will be easier to prioritize what you will be doing while the babysitter take care of the kids, what to find on the weekend or what you can buy tickets for; Whether it's for yourself or someone you love.