Dette arrangementet har passert
onsdag, september 7, 2022 7:00 PM

Hvordan 1900-tallet formet oss - og hva nå?

Detaljer

I kåseriet brukes et rikt bildemateriale for vise ulike faser av det moderne samfunnet.

Det "faste" moderne (fram mot 1970) var preget av krisetider, krig og gjenoppbygging, med vekt på fellesskap og samhold, sterk statsmakt og kjempende ideologier. Det "flytende" moderne (fram mot årtusenskiftet) kom med individualisme, frihet og marked, oppløsning av gamle verdier og forestillinger. Reaksjonen (fram mot vår tid) kom gjennom en "ny fasthet", der tøylene ble strammet, både i arbeidsliv og politikk, i rettsvesen og skole, med krav og kontroll som virkemidler. Det har båret frukter, men det er en bakside av medaljen.

Per Bjørn Foros er tidligere førsteamanuensis ved NTNU, der han har undervist vordende lærere i pedagogikk og miljøfag. Kåseriet er bygd på boka Bilder fra det moderne. Idéer og verdier i endring (2020).


 

Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Vanlig
kr 50,-
Arrangører
Sted
Støren Kulturhus
Basmoen 7
7290 Støren

What's on in Midtre Gauldal?

Are you wondering what happens tonight, for the weekend or when you come home on holiday? At hvaskjerimidtregauldal.no you get an overview of all the events that are going on - without having to look around on many different pages! With this overview, it will be easier to prioritize what you will be doing while the babysitter take care of the kids, what to find on the weekend or what you can buy tickets for; Whether it's for yourself or someone you love.