Dette arrangementet har passert
tirsdag, februar 27, 2024 8:00 AM - 10:00 AM

Bygg - fra visjon til virkelighet

Detaljer

NiT Midtre Gauldal og Midtre Gauldal kommune kjører en ny runde med byggemøte. Hva skjer fremover? En arena for samarbeid og kunnskapsdeling mellom kommune, utbyggere, entreprenører, leverandører og andre med interesse for utvikling i Midtre Gauldal kommune. Dette er ikke bare et møte – det er en vekstmulighet!


Registrering, kaffe og vafler kl. 8.00-8.15

Program
Velkommen
v/Svend Hov, daglig leder NiT Midtre Gauldal

Kommuneplanens arealdel - Muligheter for utvikling
I 2023 ble det vedtatt ny arealplan for Midtre Gauldal kommune. Vi skal få høre mer om hva som er nytt og hvilke muligheter som ligger i den nye planen.
v/Ola Aune Hage, Midtre Gauldal kommune

Aldersvennlig boliger
Midtre Gauldal kommune vil få behov for flere boliger tilpasset ulike aldersgrupper. Her vil kommunen presentere hvilket behov som foreligger og hva som er mulighetene for næringslivet.
v/Steinar Reinkind

Pause 15 min

Klimaplan – konsekvenser for etablering 
Det er utarbeidet en klimaplan for 2020-2031. Midtre Gauldal kommune skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050og skal øke energieffektiviteten og energisikkerheten. Hvilken betydning har planen for næringslivet?
v/Knut Arne Aasen

Gemini/ebyggesak
Det jobbes for å få til best mulig behandling av byggesaker og et av tiltakene er digital byggesøknad. Hvordan kan kommunen og næringslivet samarbeide for mest mulig effektivitet?
Gemini-programmet vil gi entreprenører mulighet til å søke om etablering av avløpsanlegg/renseanlegg digitalt, og tegnet rett inn i kart.

v/Knut Arne Aasen/Steinar Reinkind

Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene
Fra 1.januar 2024 ble det nå krav om at alle offentlige anskaffelser skal vektes 30% med tanke på miljø og klima. Kan vi ha tillit til at vurderingen av miljøkravene er rettferdig? Blir miljøkravene faktisk fulgt opp i prosjektet?
v/Torstein Langeland, NiT

 

 

Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Arrangører
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Sted
Støren kino
Basmoen 1
7290 Støren

What's on in Midtre Gauldal?

Are you wondering what happens tonight, for the weekend or when you come home on holiday? At hvaskjerimidtregauldal.no you get an overview of all the events that are going on - without having to look around on many different pages! With this overview, it will be easier to prioritize what you will be doing while the babysitter take care of the kids, what to find on the weekend or what you can buy tickets for; Whether it's for yourself or someone you love.